Pri Red Pitaya d.o.o. skrbimo za vašo zasebnost ter varujemo vaše osebne podatke. V tej politiki zasebnosti (v nadaljevanju: politika) podajamo vse relevantne informacije v zvezi z zbiranjem, obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov pri upravljavcu. 

Ta politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za:

 • naše kupce,
 • uporabnike spletne strani in
 • prejemnike e-novic.

Upravljavec osebnih podatkov je

Red Pitaya d.o.o.
Velika pot 21
5250 Solkan
(v nadaljevanju: upravljavec, Red Pitaya).

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te politike ali v povezavi z uveljavljanjem vaših pravic, ki izhajajo iz te Politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na nas na info@redpitaya.com.

Kakšen pomen imajo v politiki uporabljeni izrazi?

Osebni podatek je vsaka informacija, ki se nanaša na določenega ali določljivega posameznika (sem spadajo npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka pa tudi identifikatorji, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, gospodarsko, duševno, kulturno ali družbeno identiteto posameznika, ipd.).

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

Na kakšen način pridobimo podatke?

Vaše podatke pridobimo, kadar nam jih posredujete sami, npr. ko v naši spletni trgovini naročite naše izdelke, uveljavljate jamstvo, povprašujete po naših izdelkih ipd. Prav tako lahko osebne podatke pridobimo posredno in sicer preko uporabe naše spletne strani in tudi v primeru prejemanja prilagojenih e-novic.

Za zbiranje osebnih podatkov uporabljamo piškotke in piškotkom podobno tehnologijo. O uporabi te tehnologije si lahko več preberete v naši politiki piškotkov.

Na kakšni pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo, ko imamo za to ustrezno pravno podlago. Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja osebne podatke imamo na voljo naslednje pravne podlage:

 • Obdelava na podlagi pogodbe. Vaše podatke obdelujemo, kadar je to potrebno za sklenitev in izpolnjevanje pogodbe.
 • Obdelava na podlagi podanega soglasja. Vaše podatke obdelujemo, kadar nam podate izrecno soglasje. Kadar bo obdelava potekala na podlagi soglasja, bomo predhodno poskrbeli, da vam bodo na voljo vse informacije, ki jih potrebujete za vašo odločitev. Vaše soglasje lahko prekličete kadarkoli.
 • Obdelava na podlagi zakonitega interesa. Vaše podatke lahko obdelujemo na podlagi zakonitega interesa. Informacije o tem, kdaj obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, so vam na voljo v tej politiki. Pri obdelavi na podlagi zakonitega interesa imate pravico do ugovora.
 • Obdelava na podlagi zakona. Vaše osebne podatke obdelujemo kadar takšno obdelavo od nas zahteva zakonodaja, ki nas zavezuje (davčna zakonodaja narekuje hrambo izdanih računov). Te osebne podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.

 

Ali je posredovanje podatkov obvezno?

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, razen kadar obdelavo osebnih podatkov zahteva zakon; v tem primeru je posredovanje podatkov obvezno.

V primeru, da določenih podatkov ne želite deliti z nami, obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli omogočiti (npr. z vami ne moremo skleniti pogodbe, v kolikor nam ne posredujete podatkov, ki jih potrebujemo za sklenitev).

Za katere namene uporabljamo vaše podatke?

Zbrane osebne podatke bomo uporabljali zgolj za namene, ki so vnaprej opredeljeni, določeni in zakoniti. Nameni so natančno navedeni v spodnji tabeli, pri čemer lahko vaše osebne podatke uporabljamo za enega ali več opredeljenih namenov.

 

Namen

Kategorije osebnih podatkov

Pravna podlaga

Izvedba naročila izdelkov v spletni trgovini

e-mail, ime in priimek,podatki o podjetju (če kupujete kot pravna oseba), telefonska številka, naslov, podatki o plačilu

Pogodbeni odnos

Izvedba naročila izdelkov preko spleta

e-mail, ime in priimek,podatki o podjetju (če kupujete kot pravna oseba), telefonska številka, naslov, podatki o plačilu

Pogodbeni odnos

Pošiljanje e-novic obstoječim kupcem

e-mail, ime in priimek

zakon

Pošiljanje e-novic registriranim posameznikom

e-mail, ime in priimek

soglasje

Izvajanje blage segmentacije glede na področje zanimanja za prejemenike naših e-novic

Podatki o področjih zanimanja, e-mail, ime in priimek

Zakoniti interes zagotavljanja relevantnih informacij s področja poslovanja podjetja

Neposredno trženje z uporabo digitalnega marketinga

Ime in priimek, e-mail, podatki o področju zanimanja, posameznikova aktivnost (kliki, odpiranje linkov in pošte, dodajanje izdelkov v nakupovalno košarco) in obnašanje na spletni strani

Zakoniti interes pripraviti relevantno ponudbo za prejemnike e-pošte

Registracija uporabniškega računa

Ime in priimek, uporabniško ime, e-mail, naslov

soglasje

Uporaba robota za zagotavljanje informacij na spletni strani

Ime, e-mail, podatki, ki jih navede posameznik

soglasje

Objava projektov uporabnikov na spletni strani

Ime in priimek, e-mail, project description, uploaded file

soglasje

Vodenje evidence garancijskih obdobij in procesiranje garancijskih zahtevkov

Ime in priimek, e-mail, telefonska številka, podatki o garanciji

Pogodbeni odnos

Vodenje evidence jamstvenih obdobij in procesiranje jamstvenih zahtevkov

Ime in priimek, e-mail, telefonska številka, podatki o jamstvu, MAC naslov, račun

Pogodbeni odnos

Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja

Ime, e-mail, sporočilo

Zakoniti interes zagotavljanja učinkovite komunikacije s potencialnimi kupci

Komunikacija s kupci izdelkov glede vzdrževanja in posodabljanja izdelkov

Ime in priimek, e-mail, podatki o jamstvu

Zakoniti interes zagotavljanja dobre uporabniške izkušnje in zmanjševanja tveganj za napake in zlorabe pri uporabi izdelkov

Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščita naših pravic in reševanje sporov.

Nabor podatkov je odvisen od postopka

Zakon

Izvajanje statističnih analiz

Statistične analize izvajamo na podlagi agregiranih in anonimiziranih podatkov, kjer identifikacija posameznika ni mogoča

Zakoniti interes zagotavljanja učinkovite in optimizirane spletne strani

 

Koliko časa hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke zbiramo, obdelujemo in hranimo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in le toliko časa, kolikor je absolutno potrebno za izpolnitev namenov, za katere so zbrani.

Vaše osebne podatke, skladno z nameni hranimo naslednje časovno obdobje:

Namen za katerega so zbrani osebni podatki

Čas hrambe

Izvedba naročila izdelkov v spletni trgovini

5 let od sklenitve pravnega posla (6 let od sklenitve pravnega posla za stranke iz ZDA)

Izvedba naročila izdelkov preko spleta

5 let od sklenitve pravnega posla (6 let od sklenitve pravnega posla za stranke iz ZDA)

Pošiljanje e-novic obstoječim kupcem

Do preklica

Pošiljanje e-novic registriranim posameznikom

Do preklica

Izvajanje blage segmentacije glede na področje zanimanja za prejemenike naših e-novic

Do preklica

Neposredno trženje z uporabo digitalnega marketinga

1 leto od zaključka komunikacije

Registracija uporabniškega računa

Do preklica

Uporaba robota za zagotavljanje informacij na spletni strani

Do preklica

Vodenje evidence garancijskih obdobij in procesiranje garancijskih zahtevkov

5 let od prenehanja pravnega posla

Vodenje evidence jamstvenih obdobij in procesiranje jamstvenih zahtevkov

5 let od prenehanja pravnega posla

Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja

3 mesece od zaključka komunikacije

Komunikacija s kupci izdelkov glede vzdrževanja in posodabljanja izdelkov

3 mesece od zaključka komunikacije

Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščita naših pravic in reševanje sporov.

10 let od prejema pravnomočne odločbe v postopku

Izvajanje statističnih analiz

Brez roka hrambe, podatki, ki jih obdelujemo za analize so anonimizirani

 

Osebne podatke, za katere je rok hrambe potekel (npr. ker je bil dosežen namen, za katerega so ćbili zbrani, ker je potekel zakonsko določen rok ipd.) bomo izbrisali, uničili ali anonimizirali na način, da rekonstrukcija osebnih podatkov ne bo več mogoča.

Komu posredujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke lahko posredujemo našim pogodbenim obdelovalcem, kadar je to nujno potrebno, da se izpolni namen, za katerega so bili podatki zbrani. Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo vaše osebne podatke so skrbno izbrani, z njimi pa imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi je opredeljen obseg obdelave, ki ga smejo izvajati in raven varnosti, ki so jo dolžni zagotoviti.

Uporabljamo naslednje pogodbene obdelovalce:

 • Ponudnika množičnega pošiljanja e-pošte;
 • Zunanje računovodstvo;
 • IT ponudnika, ki skrbi za našo spletno stran;
 • Marketinška agencija.

 

Ali posredujemo podatke izven EGP?

Vaši podatki se prenašajo in obdelujejo tudi izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Pri vsakem prenosu izven EGP, bomo izvedli ustrezne dodatne ukrepe, da zagotovimo varnost vaših osebnih podatkov. Takšne ukrepe predstavljajo predvsem dogovori s tretjimi osebami o vzpostavitvi zavezujočih pravil na področju varstva osebnih podatkov, preverjanje ali je pri tretji osebi vzpostavljen mehanizem za varstvo osebnih podatkov in sklenitev ustreznih pogodbenih obveznosti, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Kako varujemo vaše osebne podatke?

Da bi zagotovili čim višji nivo varnosti vaših osebnih podatkov, smo sprejeli različne  organizacijske in tehnične ukrepe za varovanje vaših osebnih podatkov:

 • izobraževanje zaposlenih o zakoniti obdelavi ter varovanju osebnih podatkov;
 • nadzor nad zaposlenimi in redni pregledi delovanja posameznih zaposlenih;
 • skrben nadzor nad pogodbenimi obdelovalci;
 • omejen dostop do osebnih podatkov (gesla za dostop, omejeno število zaposlenih z dovoljenji…);
 • varnostno kopiranje elektronsko hranjenih osebnih podatkov;
 • nadzor in ustrezno ukrepanje v primeru morebitnih varnostnih incidentov ter aktivno preprečevanje nastanka škode za osebne podatke in posameznike;
 • sprejem ustreznih internih pravilnikov in protokolov z navodili o varovanju osebnih podatkov;
 • redno vzdrževanje in posodabljanje računalniške opreme.

V primeru, da bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, bomo o takšni kršitvi nemudoma obvestili informacijskega pooblaščenca, ki predstavlja pristojni nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov v Sloveniji.

V primeru, da bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, ki bi lahko povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, bomo takšne posameznike o kršitvi nemudoma obvestili.

Kakšne pravice imate na voljo?

Glede obdelave osebnih podatkov imate skladno z veljavno zakonodajo na voljo naslednje pravice:

 • Dostop do osebnih podatkov: od Red Pitaya lahko zahtevate informacijo o tem ali obdeluje osebne podatke o vas, in v primeru, da jih, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).
 • Popravek osebnih podatkov: od Red Pitaya lahko zahtevate, da popravi oz. dopolni nepopolne oz. netočne podatke, ki jih obdelujemo o vas.
 • Omejitev obdelave osebnih podatkov: od Red Pitaya lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).
 • Izbris osebnih podatkov: od Red Pitaya lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo (izbrisati ne moremo tistih osebnih podatkov, ki jih vodimo zaradi zakonskih zahtev ali na podlagi pogodbenega odnosa).
 • Izpis osebnih podatkov: od Red Pitaya lahko zahtevate, da vam vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Preklic privolitve: kadarkoli imate pravico preklicati privolitev glede uporabe vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi privolitve. Privolitev je mogoče preklicati na katerikoli način opredeljen v tej politiki. Preklic privolitve nima nikakršnih negativnih posledic, vendar pa je možno, da vam Red Pitaya, zaradi preklica določenih storitev ne bomo mogli več zagotavljati.
 • Ugovor obdelavi osebnih podatkov:pravico imate ugovarjati k obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar gre za obdelavo za namene neposrednega trženja oz. za posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate zahtevati izpis osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali. Podatke vam bomo posredovali v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Te podatke ste upravičeni posredovati drugemu upravljavcu po vaši izbiri.  Kadar je to tehnično izvedljivo, lahko zahtevate, da se vaše osebne podatke neposredno prenese k drugemu upravljavcu.

 

Vse pravice lahko uveljavljate preko e-pošte na naslov info@redpitaya.com.

Pri informacijskem pooblaščencu, ki je pristojen nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov, imate pravico do vložitve pritožbe.

Prosimo vas, da nam vsakršno spremembo vaših osebnih podatkov čimprej sporočite na info@redpitaya.comV najkrajšem možnem času bomo poskrbeli za popravo oz. dopolnitev vaših osebnih podatkov.

Red Pitaya si pridržuje pravico, da v primeru uveljavljanja katerekoli pravice iz tega poglavja, od vas zahteva določene osebne podatke (kot npr. ime, priimek, e-naslov), za namene identifikacije posameznika. V kolikor nam dodatnih identifikacijskih podatkov ne boste psoredovali, bomo vašo zahtevo nemudoma zavrgli. V izogib varnostnim incidentom, rešujemo zgolj zahteve, kjer je mogoča zanesljiva identifikacija posameznika, ki uveljavlja pravice.

Uporaba socialnih omrežij

Na našem spletnem mestu www.redpitaya.com uporabljamo vtičnike za naslednja socialna omrežja: Facebook, LinkedIn in Twitter.

Opozarjamo vas, da ta socialna omrežja delujejo po lastnih pravilih zasebnosti, na katere nimamo vpliva. Pred uporabo kateregakoli vtičnika, si prosim preberite pravila zasebnosti posameznega socialnega omrežja.

Končne določbe

Upravljavec lahko kadarkoli spremeni to politiko. V primeru sprememb vas bomo o tem predhodno obvestili. Najnovejša različica te politike bo vedno objavljena na spletni strani.

Ta politika je bila sprejeta: 11. 5. 2023