SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za naročila preko spletne trgovine podjetja Red Pitaya d.o.o., ki se nahaja na spletnem mestu: https://redpitaya.com/shop/ (v nadaljevanju spletna trgovina).

Splošni pogoji poslovanja predstavljajo veljavno pogodbo, ki se sklepa med vami in podjetjem Red Pitaya d.o.o. Splošni pogoji poslovanja zavezujejo vse kupce izdelkov preko te spletne trgovine. S strinjanjem s splošnimi pogoji poslovanja sklenete pogodbo s podjetjem Red Pitaya d.o.o.

Izdelkov v spletni trgovini NI MOŽNO kupiti brez strinjanja s temi splošnimi pogoji poslovanja. Kupec se je dolžan strinjati s splošnimi pogoji poslovanja V CELOTI, delno strinjanje s pogoji ni možno.

Kupec s potrditvijo naročila potrjuje, da se je, pred oddajo naročila, v celoti seznanil s temi splošnimi pogoji, jih razume in se z njimi v celoti strinja.

PROSIMO VAS, DA SI PRED STRINJANJEM S POGOJI IN POTRDITVIJO NAROČILA, TE POGOJE POZORNO PREBERETE.

Spletna trgovina je v lasti in upravljanju podjetja Red Pitaya d.o.o.

Kontaktni podatki družbe:

Red Pitaya d.o.o.
Velika pot 22
5250 Solkan

Davčna številka SI: 26833921
Matična številka: 6428797000

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču Nova Gorica.

Osnovni pojmi

Red Pitaya d.o.o. v nadaljevanju tudi Prodajalec je lastnik in upravljavec spletne trgovine, ki je dostopna na naslovu: https://redpitaya.com/shop/.

Spletna trgovina je spletno mesto, kjer Red Pitaya d.o.o. omogoča nakup svojih izdelkov preko spleta in katere uporabo pogojujejo ti splošni pogoji poslovanja.

Kupec lahko tudi ˝vi˝ ali ˝vas˝ je fizična ali pravna oseba, ki opravi nakup v spletni trgovini oz. uporablja spletno trgovino.

Nakup v spletni trgovini

Kupec lahko nakup opravi v spletni trgovini, ki se nahaja na naslovu: https://redpitaya.com/shop/.

1. Postopek nakupa

Kupec nakup izvede v spletni trgovini, pri čemer sledi korakom nakupa, kot so opredeljeni spodaj.

Kupec izbrane izdelke umesti v košarico. Ko je z nakupom končal izbere opcijo na blagajno, kjer Kupec prične s postopkom nakupa. Kupec vnese potrebne podatke in naročilo odda s potrditvijo naročila v zadnjem koraku nakupnega procesa.  Kupec ima možnost pregledati svoje naročilo pred potrditvijo in preveriti ali je v naročilu morda kakšna napaka oz. spremeniti svoje naročilo.

Po potrditvi naročila, je naročilo oddano in sprememba naročila ni več možna. Potrditev naročila predstavlja sprejem splošnih pogojev poslovanja in klik na zaključni gumb pri nakupnem postopku.

Kupec prejme potrdilo o oddanem naročilo na e-naslov, ki ga je navedel v postopku oddaje naročila.

S potrditvijo spletnega naročila in potrditvijo teh splošnih pogojev, je pogodba med Kupcem in Prodajalcem sklenjena in zavezuje tako Kupca kot tudi Prodajalca. Vsi elementi pogodbe; vsebina naročila, stroški dostave, cena naročila so fiksni.

Fizični račun Kupec prejme ob prejemu naročenih izdelkov. Pogodba se sklene elektronsko, pri čemer kopija pogodbe ni na voljo. Prodajalec vodi evidenco sklenjenih pogodb.

2. Ponudba in dobavljivost izdelkov

Prodajalec določa ponudbo izdelkov v spletni trgovini in se trudi po najboljših močeh, da zagotavlja ustrezno zalogo in dostopnost izdelkov. Prodajalec ne zagotavlja dobavljivosti izdelkov, ki so v ponudbi. Rok dobave in dobavljivost posameznega izdelka sta označena v spletni trgovini.

Prodajalec se trudi po najboljših močeh, da zagotovi točne in celovite podatke v spletni trgovini. Kljub trudu, si Prodajalec pridržuje pravico do nepravilnosti podatkov o ceni, samem izdelku ali zalogi posameznega izdelka.

3. Uporabniški račun in registracija

Kupec ima možnost nakup opraviti kot gost ali pa si pri Prodajalcu ustvari uporabniški račun.

V primeru, da se Kupec odloči za registracijo uporabniškega računa, mora Prodajalec, da zagotovi tak račun, obdelovati določene osebne podatke. Več o obdelavi osebnih podatkov je Kupcu dostopno v naši politiki zasebnosti.

Kupec si je ob registraciji dolžan ustvariti geslo, s katerim dostopa do uporabniškega računa. Kupec se zavezuje geslo varovati po svojih najboljših močeh in ga varovati pred razkritjem in dostopom tretjih oseb. Uporaba uporabniškega računa je omejena zgolj na osebo, ki je uporabniški račun kreirala. Kupec se zaveže, da ne bo nudil dostopa do lastnega uporabniškega računa tretjim osebam in tretjim osebam ne bo omogočal uporabe njegovega uporabniškega računa. Kupec si pridržuje pravico, da vso aktivnost, ki poteka skozi uporabniški račun Kupca, obravnava kot aktivnost Kupca.

Prodajalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi Kupcu nastala zaradi vdora v njegov uporabniški račun. Prodajalec se trudi vzdrževati varnost spletne trgovine, vendar ne jamči za njeno delovanje in prav tako ne jamči za varnost uporabniškega računa. Spletna trgovina, in vse njene funkcionalnosti, so na voljo v stanju, v kakršnem so. Prodajalec ne zagotavlja nemotenega delovanja in si pridržuje pravico spletno trgovino začasno ali trajno onemogočiti brez predhodnih obvestil.

Kupec sme uporabniški račun uporabljati zgolj v okviru namena tega uporabniškega računa in takšne rabe ne sme prekoračiti. Prepovedano je ustvarjanje dodatnih uporabniških računov, ki bi pripadali Kupcu, ki je uporabniški račun že ustvaril. Prodajalec si pridržuje pravico, da takšne uporabniške račune nemudoma izbriše. V kolikor je to potrebno, da se zaščiti Prodajalčeve pravice, si Prodajalec pridržuje pravico, da sproži kakršnekoli postopke, ki so potrebni, za zaščito njegovih pravic in interesov.

4. Cene in plačila

4.1. Cene

Vse cene, navedene v spletni trgovini so v EUR in vsebujejo DDV. Vse cene v spletni trgovini vključujejo davek na dodano vrednost.

Cene ne vključujejo stroškov dostave, morebitnih carin in drugih davščin, ki bi lahko vplivale na mednarodna naročila.

Ponudnik omogoča pretvorbo cen v druge valute (ameriški dolar), kot pripomoček Kupcem iz tujine. Cene v tujih valutah so na voljo kot ena izmed funkcionalnosti spletne trgovine Ponudnika, ki jo lahko izbere uporabnik spletne strani. Pri nakupu z uporabo jezikovne različice, ki prikazuje cene v tujih valutah, se pri izračunu končne cene uporabi valutni tečaj, ki je v veljavi v trenutku izvedbe plačila. Upoštevajoč navedeno, lahko pride do manjših modifikacij končne cene, v primerjavi s to prikazano v spletni trgovini, zaradi nihanj v valutnih tečajih.

Prodajalec ima možnost kadarkoli spremeniti cene v spletni trgovini. Za Kupca je veljavna tista cena, ki je v veljavi ob sklenitvi prodajne pogodbe; tj. ob potrditvi teh splošnih pogojev. Cena, določena ob sklenitvi pravnega posla je fiksna in se ne spreminja.

V primeru, da bi prišlo do napake v ceni izdelka, ki je predmet naročila po teh splošnih pogojih, bo Prodajalec Kupca o tem nemudoma obvestil in kupcu ponudil naslednje možnosti:

 • odstop od pogodbe in vračilo kupnine;
 • potrditev naročila po pravilni ceni.

4.2. Možnosti plačila

Prodajalec Kupcu omogoča naslednje načine plačil:

 • PayPal;
 • Kreditna ali debetna kartica; 
 • Bančno nakazilo.

Prodajalec si pridržuje pravico, da izdelkov, ki so predmet naročila ne odpošlje, dokler ni plačilo v celoti izvedeno s strani Kupca. Prodajalec bo izdelke odposlal, v roku treh (3) dni in na način kot opredeljeno v spodnjem odstavku.

V primeru, da Kupec zneska, ki go dolguje iz posamičnega naročila ne poravna v roku štirinajst (14) delovnih dni od sklenitve pravnega posla, Prodajalec šteje takšno naročilo za razdrto in Kupcu pošlje obvestilo o razdrtju naročila.

Prodajalec Kupcu, ki je izvedel delno plačilo v primeru razdrtja naročila, kot opredeljeno zgoraj, vrne sredstva, ki jih je vplačal. V primeru, da je Kupec pravna oseba, si Prodajalec pridržuje pravico, da od delnega plačila odbije administrativne stroške, ki so Prodajalcu nastali zaradi plačila v višini 50,00 EUR.

4.3. Promocije in druge ugodnosti

Prodajalec v okviru svojega poslovanja pripravlja različne promocijske ugodnosti, popuste in druge aktivnosti (v nadaljevanju samo promocije). Prodajalec te promocije organizira po lastni volji, pri čemer lahko določene promocije tudi pogojuje s pogoji (npr. ugodnost samo za nove naročnike). Kupec je dolžan pozorno prebrati pogoje določene promocije, ki jih bo Prodajalec objavil ločeno za vsako promocijo.

Prodajalec si pridržuje pravico, da posamezno promocijo časovno omeji oz. v promocijo vključi samo omejeno količino artiklov. Promocije bodo vidno označene v spletni trgovini tako da se bo ob redni ceni izpisala tudi promocijska cena.

Ugodnosti se ne seštevajo. Kupec lahko koristi za nakup zgolj eno promocijo po lastni izbiri. Promocij ni mogoče unovčiti na kakršenkoli drug način, prav tako ni mogoče izplačilo promocijske ugodnosti v denarju.

5. Dostava

Prodajalec Kupcu zagotovi dostavo na naslov, ki ga je Kupec podal v naročilu. Prodajalec po najboljših močeh zagotavlja dostavo v najkrajšem možnem času, vendar ne zagotavlja dostave v določenem roku. Rok dostave, ki je opredeljen v naročilu oz. nakupnem procesu ni zavezujoč za Prodajalca ampak predstavlja okvirno informacijo za Kupca o dostavi izdelkov.

Prodajalec nima možnosti vpliva na dejavnike kot so mednarodni promet, carine in drugi dogodki, ki lahko vplivajo na dostavo izdelkov.

Stroški dostave so za Kupca opredeljeni v nakupnem procesu. S potrditvijo naročila Kupec potrdi tudi stroške dostave. Višina stroškov dostave je Kupcu na voljo tukaj: https://redpitaya.com/shipping-returns/.

V primeru, da Kupec za dostavo uporabi prevoznika, ki ga ne nudi Prodajalec preide riziko uničenja na Kupca s trenutkom izročitve izdelkov temu prevozniku.

6. Neprevzem izdelkov

Kupec jamči, da bo prevzel naročene izdelke. V kolikor Kupec ne prevzame takšnih izdelkov in se pošiljka z izdelki vrne Prodajalcu, ima Prodajalec možnost, da od pravnega posla odstopi in Kupcu vrne kupnino.

V primeru neprevzema izdelkov preide na Kupca nevarnost uničenja in poškodovanja izdelkov s trenutkom neuspelega prevzema.

7. Ustreznost strojne in programske opreme

Prodajalec prodaja programsko in strojno opremo, ki ima določene specifikacije. Kupec je dolžan specifikacije podrobno preučiti pred nakupom in zagotoviti, da je programska in strojna oprema, ki je predmet nakupa združljiva z njegovo opremo, ki jo želi uporabljati z izdelki Prodajalca. Prodajalec ne sprejema nikakršnih vračil iz naslova nekompatibilnosti izdelkov s Kupčevimi izdelki. Prav tako Prodajalec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala, zaradi uporabe nekompatibilne strojne in/ali programske opreme Kupca.

Kupec je dolžan samostojno zagotoviti ustrezno programsko in strojno opremo, glede na namen uporabe izdelkov Prodajalca. Prav tako je Kupec dolžan zagotoviti ustrezne pogoje delovanja, ki so opredeljeni v navodilih za uporabo posameznega izdelka (npr. internetna povezava).

Kupec je dolžan pred uporabo podrobno preučiti vsa navodila za uporabo in vse specifikacije za posamezni izdelek in/ali posamezno komponento določenega izdelka. Kupec je dolžan v celoti slediti tem navodilom za uporabo in spoštovati vse ukrepe, ki so v teh navodilih navedeni.

Garancija

Vsi izdelki, ki so predmet teh splošnih pogojev, imajo 1 letno garancijo. Garancija prične teči z dnem prevzema izdelka s strani Kupca. Podrobneje je garancija opredeljena v garancijskem listu, ki ga Kupec prejme ob nakupu izdelka.

Prodajalec v okviru garancijskega obdobja zagotavlja brezplačno popravilo in odpravo napak na izdelkih. Kupec lahko garancijski zahtevek uveljavlja le za napake, ki niso izključene iz obsega garancije, kot je to opredeljeno spodaj. Kupec se zavezuje garancijo uveljavljati na način, ki je opredeljen v teh splošnih pogojih.

1. Obseg garancije

Kupec se ne more sklicevati na garancijo v primeru, da:

 • pride do napake na izdelku po preteku garancijskega obdobja;
 • je prišlo do neprimerne rabe izdelka, pri čemer se za neprimerno rabo šteje vsaka raba, ki ni opredeljena z navodili za uporabo posamičnega izdelka;
 • je prišlo do posega v izdelek oz. kakršnokoli modifikacijo izdelka;
 • je prišlo do mehanske poškodbe izdelka ali da je poškodba na izdelku nastala zaradi vplivov naravnih elementov (voda, sonce, ipd.);
 • je prišlo do poškodbe zaradi naravnih nesreč (potres, udar strele, poplava, ipd.) ali zaradi izrednih razmer (vojne razmere, stavka, izpostavitev neustreznemu oz. nestabilnemu električnemu toku, ipd.);
 • uporaba neustreznih dodatkov in pritiklin, ki niso izrecno navedeni kot kompatibilni z izdelki Prodajalca, kot to navede Prodajalec sam. Kupec je dolžan preveriti kompatibilnost izdelkov tretjih oseb preden se odloči za uporabo dodatkov in pritiklin.

Garancija je podrobneje opredeljena za vsak posamični izdelek z garancijskim listom, ki ga prejme Kupec ob nakupu posameznega izdelka.

Prodajalec bo vsak zahtevek za uveljavitev garancije pregledal in odločil o zahtevku na podlagi opravljenega pregleda.

2. Postopek vračil

Kupec garancijo uveljavlja tako da na Prodajalca naslovi garancijski zahtevek, pri čemer je dolžan nakup izdelka izkazati z računom, ki ga prejme ob nakupu. Kupec za uveljavitev garancijskega zahtevka izpolni RMA obrazec, ki je v veljavi pri Prodajalcu. Obrazec je Kupcu na voljo tudi v uporabniškem računu, v kolikor ga Kupec ima. Kupec garancijski zahtevek na RMA obrazcu naslovi na support@redpitaya.com.

Po pregledu garancijskega zahtevka, bo Prodajalec, v kolikor bo izdal Kupcu avtorizacijo za vračilo, podal tehnična navodila za pripravo paketa. Kupec na podlagi teh navodil pripravi paket za vračilo, ki mu je dolžan priložiti kopijo računa. Kupec je dolžan izdelke, ki jih želi vrniti, zaščititi z originalno embalažo oz. ustrezno embalažo, ki lahko izdelke učinkovito zaščiti. Kupec paket naslovi na naslov, ki ga prejme v tehničnih navodilih.

Kupec je dolžan nositi stroške odpošiljanja paketa, vključno z morebitnimi dodatnimi stroški, ki bi lahko nastali pri transportu (carine in druge dajatve). Prodajalec paketov z odkupnino ne sprejema.

Prodajalec bo Kupcu posredoval popravljene izdelke po pošti, na naslov, ki ga Kupec navede v garancijskem zahtevku. Stroške pošiljanja popravljenih izdelkov nosi Prodajalec.

V kolikor Prodajalec v roku 45 dni ne zagotovi popravila izdelka, ima Kupec pravico zahtevati nov izdelek. Prav tako Prodajalec Kupcu zagotovi nov izdelek, v primeru, da popravilo vrnjenega izdelka ni možno.

Izdelki, ki bodo poškodovani zaradi neustrezne embalaže bodo vrnjeni Kupcu, brez popravila. Stroške pošiljanja (vračila poškodovanih izdelkov) nosi Kupec.

3. Zavrnitev zahtevka

V kolikor Prodajalec ugotovi, da napaka na izdelkih ni zajeta z garancijo, bo o tem obvestil Kupca in mu ponudil možnost popravila proti plačilu. V kolikor se Kupec za to možnost ne odloči, bo Prodajalec izdelke vrnil Kupcu na stroške Kupca.

30–dnevno vračilo

Prodajalec Kupcu omogoča vračilo novih in neodprtih izdelkov, ki jih je Kupec naročil pri Red Pitaya v 30ih dneh od nakupa. Takšno vračilo Prodajalec omogoča le za tiste izdelke, ki jih Kupec ni uporabljal (novi izdelki). Kupec je upravičen do celotnega povračila kupnine v primeru, da zagotovi originalno embalažo, v katerem je prejel naročene izdelke. Originalna embalaža vključuje varnostne elemente, ki preprečujejo udarce izdelkov med dostavo.

Kupec vračilo izvede po postopku, opredeljenem za uveljavitev garancije zgoraj.

Kupec nosi stroške dostave in, v kolikor nastanejo, tudi stroške carine ter drugih dajatev, ki so povezane s pošiljanjem.

Kupec prejme vračilo kupnine v 5 – 10 delovnih dneh po prejemu pošiljke s strani Prodajalca, v kolikor pošiljka izpolnjene zgoraj določene pogoje. V primeru, da ne gre za ustrezno vračilo Prodajalec pošiljko vrne Kupcu na njegove stroške in zavrne zahtevek za vračilo.

Jamstva

Prodajalec izključuje jamstvo za stvarne napake na izdelkih. V kolikor bi se izkazalo, da izključitev jamstva ni v celoti možna Prodajalec določa jamstveni rok za stvarne napake na 6 mesecev odkar je bili izdelek izročen. Za postopek in roke za uveljavitev jamčevalnih zahtevkov, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ). Ta ureditev velja za nakupe s strani pravnih oseb, v kolikor je Kupec fizična oseba (v nadaljevanju tudi Kupec – potrošnik), veljajo jamstvena pravila opredeljena tukaj.

Prodajalec nosi riziko uničenja in poškodovanja izdelkov do prevzema izdelkov s strani Kupca. V primeru, da Kupec ne prevzame izdelkov, preide nevarnost naključnega uničenja na Kupca s trenutkom, ko je Kupec prešel v zamudo.

Omejitev odgovornosti

Spletna trgovina je na voljo v stanju ˝takšna kot je˝. Prodajalec ne jamči za delovanje spletne trgovine in ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi Kupcu lahko nastala z uporabo spletne trgovine.

Prodajalec Kupcu ne zagotavlja, da so izdelki ustrezni za določen namen rabe, ki ga zasleduje Kupec. Kupec je dolžan samostojno preveriti ali so izdelki Prodajalca ustrezni za namen, ki ga zasleduje in ali so izdelki kompatibilni s strojno in programsko opremo, ki jo uporablja ali želi uporabljati Kupec. Prodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi neustrezne rabe, nezdružljivosti izdelkov ali kakršnekoli druge škode, ki izhaja oz. je povezana z rabo izdelkov Prodajalca. Kupec je dolžan pred uporabo izdelkov preveriti ustreznost izdelka in zagotoviti rabo, ki je skladna z namenom posameznega izdelka.

Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi Kupcu nastala zaradi posega v sam izdelek. Kupec, ki poseže v izdelek in spremeni določene komponente oz. delovanje izdelka, nosi odgovornost za vse posledice, ki izhajajo iz takšnega posega.

Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi Kupcu nastala zaradi nepravilne rabe izdelka. Kupec je dolžan samostojno zagotoviti, da ima ustrezno znanje, ki mu omogoča pravilno rabo izdelka, skladno z navodili za uporabo. Kakršnekoli posledice, ki izvirajo iz nepravilne rabe, nosi Kupec samostojno.

Pritožbeni postopek

Pri Prodajalcu velja naslednji pritožbeni postopek, ki se smiselno uporablja za vse zahtevke, ki so na voljo Kupcu v okviru teh splošnih pogojev.

Pritožbeni postopek poteka v štirih korakih, ki so opredeljeni spodaj:

 1. Izpolnite RMA obrazec in ga pošljite na support@redpitaya.com. RMA obrazec se nahaja v uporabniškem računu Kupca, dostopen pa je tudi tukaj. V RMA obrazcu navedite, kateri zahtevek uveljavljate in čim natančneje opiše razlog pritožbe.
 2. Počakajte na avtorizacijo s strani Prodajalca in tehnična navodila za vračilo izdelkov.
 3. Pripravite paket skladno s tehničnimi navodili. Paket zaščitite z originalno (oz. drugi ustrezno embalažo) in priložite kopijo računa.
 4. Ustrezno pripravljen paket pošljite na naslov, naveden v tehničnih navodilih.

Nakup za fizične osebe

Ta sekcija velja zgolj za nakupe, ki jih opravijo fizične osebe (potrošniki). Ta del splošnih pogojev ni uporabljiv pri nakupih pravnih oseb, kamor se uvrščajo tudi podjetniki posamezniki.

1. Odstop od pogodbe

Kupec – potrošnik ima pravico do odstopa od te pogodbe, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZvPot), pod pogoji, opredeljenimi v tem poglavju.

Kupec – potrošnik ima možnost odstopiti od pogodbe, brez navedbe razloga, v 14ih dneh od dneva prejema izdelka. Kupcu za odstop ni potrebno navesti razloga.

Kupec – potrošnik je o odstopu od pogodbe dolžan obvestiti Prodajalca v zgoraj navedenem roku in na način opredeljen tukaj. Kupec poda odstopno izjavo na RMA obrazcu, ki je Kupcu dostopen v njegovem uporabniškem računu, do njega pa lahko dostopa tudi tukaj.

Po prejemu odstopne izjave, je Kupec – potrošnik dolžan izdelke vrniti v roku 14 dni po podaji odstopne izjave. Prodajalec Kupcu – potrošniku vrne kupnino v roku 14 dni od prejema izdelkov, ki so predmet odstopa.

Kupec – potrošnik krije stroške pošiljanja za vračilo izdelkov. Teh stroškov Prodajalec ne povrne.

V primeru, da so izdelki, ki jih vrne Kupec – potrošnik poškodovani oz. obrabljeni do mere, ki presega rabo, nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka, pride do zmanjšanja vrednosti izdelkov. Kupec – potrošnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti izdelka, ki jo Prodajalec ovrednoti in o tem obvesti Kupca.  Prodajalec si pridržuje pravico, da terjatev, iz naslova zmanjšanja vrednosti blaga, pobota s terjatvijo Kupca – potrošnika na vračilo kupnine.

2. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Prodajalec objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, skladno z veljavno zakonodajo. Platforma je na voljo tukaj.

3. Jamčevalni zahtevki

Kupec – potrošnik ima pravico uveljavljati jamčevalni zahtevek iz naslova stvarne napake.

Za stvarno napako gre kadar:

 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo Kupec – potrošnik kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane.

Kupec – potrošnik lahko stvarno napako uveljavlja tako da Prodajalca o stvarni napaki obvesti v roku dveh (2) mesecev, odkar je bil napaka odkrita. Kupec – potrošnik je dolžan napako natančno opredeliti in Prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Kupec – potrošnik ne more zahtevati odprave stvarne napake, ki se pokažejo na izdelku po preteku dveh (2) let, odkar je bila stvar izročena.

Kupec – potrošnik ima od Prodajalca pravico zahtevati, da odpravi napako na blagu, vrne del kupnine, sorazmerno z napako, izdelek zamenja z novim ali vrne kupnino v celoti.

Prodajalec bo na zahtevek Kupca – potrošnika odgovoril v roku osmih (8) dni po prejemu.

Za uveljavljanje stvarne napake se uporabljajo določila iz poglavja Postopek vračil, ki se nahaja tukaj.

Podpora

Prodajalec je Kupcem in uporabnikom spletne trgovine na voljo na e-naslovu: support@redpitaya.com.

Varstvo intelektualne lastnine

1. Licence

Prodajalec Kupcu omogoča uporabe njegove programske opreme. Uporaba te programske opreme predstavlja pravico do rabe, ki jo Kupec pridobi z nakupom izdelka. Kupec ne pridobi lastninske pravice, avtorske pravice, pravice intelektualne lastnine ali kakršnekoli druge pravice na programski opremi Prodajalca. Programska oprema, ki jo nudi Ponudnik je odprtokodna programska oprema (˝open source software˝), ki jo sme Kupec prosto uporabljati. Uporaba odprtokodne programske opreme je brezplačna in ni povezana z licenčnimi omejitvami. Za uporabo odprtokodne programske opreme veljajo vsa splošna pravila odprtokodnih programov in pravila kot so določena v Red Pitaya uradnem programskem repozitorju na (https://github.com/RedPitaya). Kupec, ki programsko opremo inkorporira v lastno programsko opremo, je dolžan spoštovati tako pravila licence BSD, kamor sodi programska oprema Red Pitaya, kot pravila uporabe prepoznavnih znakov, ki so navedena spodaj.

2. Spletna stran

Prodajalec na svoji spletni strani upravlja z različnimi vsebinami, ki so last Prodajalca.

Podatki, slikovni in tekstovni materiali ter katerikoli drugi materiali (npr. video vsebine, grafike, skice, ipd.), ki se nahajajo v spletni trgovini kot tudi na spletni strani Prodajalca, predstavljajo avtorska dela in so kot taka zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali pravom intelektualne lastnine.

Z uporabo spletne trgovine Kupec ne pridobi avtorskih, lastninskih pravic ali pravic intelektualne lastnine. Kupec nima pravice uporabljati materialov, ki se nahajajo na spletni trgovini, v kolikor ni za takšno rabo pridobil izrecnega predhodnega dovoljenja Prodajalca.

3. Uporaba prepoznavnih znakov

Ponudnik pri svojem poslovanju uporablja različne prepoznavne znake, kamor uvršča tudi besedi Red Pitaya, v vseh izpeljankah in variacijah. Kot prepoznavni znak se izrecno šteje tudi vsak logotip (v vseh izpeljankah), ki ga Ponudnik uporablja pri poslovanju in predstavljanju svojih izdelkov navzven.

Uporaba prepoznavnih znakov Ponudnika je omejena in poteka v skladu s pravili, ki so opredeljena v tem poglavju.

Kupcu je dovoljeno izdelke Ponudnika uporabljati kot dela lastnega dizajna in jih prosto inkorporirati v druge izdelke, polizdelke ali komponente (v nadaljevanju vse skupaj Produkt Kupca). Kadar Kupec izdelke Ponudnika inkorporira v Produkt Kupca, je dolžan tak produkt ponujati na trgu pod lasnimi prepoznavnimi znaki in v lastnem imenu. Uporaba prepoznavnih znakov Ponudnika za trženje Produktov Kupca je izrecno prepovedana.

Kupec ima pravico uporabljati prepoznavne znake Ponudnika v okviru Produkta Kupca v naslednjem obsegu:

 • Kadar navaja komponente, ki sestavljajo Produkt Kupca in omenja izdelke Ponudnika;
 • Kadar navaja programsko opremo, ki je del Produkta Kupca;
 • Kadar navaja kompatibilnost Produkta Kupca z izdelki Ponudnika, pri čemer je Kupec dolžan pri navajanju kompatibilnosti izrecno uporabljati besedne zveze ˝kompatibilen z Red Pitaya˝ in/ali ˝združljiv z Red Pitaya˝ in/ali ˝poganja ga Red Pitaya˝. Navedba kompatibilnosti, ki ne vsebuje katere od zgoraj opredeljenih besednih zvez oz. drugih besednih zvez, ki so bile izrecno dogovorjene s Ponudnikom, se šteje za uporabo prepoznavnih znakov izven dovoljenega obsega.

Izrecno je prepovedana uporaba prepoznavnih znakov Ponudnika (in predstavlja rabo izven dovoljenega obsega), kadar:

 • Kupec Produkt Kupca trži pod prepoznavnimi znaki Ponudnika;
 • Kupec uporablja prepoznavne znake Ponudnika poleg lastnih prepoznavnih znakov, ko trži Produkt Kupca;
 • Kupec uporablja prepoznavne znake Ponudnika za Produkt Kupca, na način, ki ustvarja zmedo na trgu glede lastništva nad Produktom Kupca;
 • Kupec uporablja prepoznavne znake Ponudnika za Produkt Kupca, na način, ki daje vtis, da je Kupec podjetje, ki je del Ponudnikovega podjetja oz. je ustanovljeno pod okriljem Ponudnka;
 • Kupec uporablja prepoznavne znake Ponudnika za Produkt Kupca, na način, ki daje vtis ali izgled, da je Produkt Kupca povezan s Ponudnikom, na kakršenkoli način;
 • Kupec uporablja prepoznavne znake Ponudnika pri lastnih marketinških aktivnostih (npr. na lastnih socialnih omrežjih, spletnih straneh in drugih publikacijah, ki jih izdaja Kupec), brez dovoljenja Ponudnika;
 • Kupec uporablja prepoznavne znake Ponudnika na dogodkih in drugih podobnih prireditvah brez dovoljenja Ponudnika.

Ponudnik si pridržuje pravico, da proti Kupcu, ki svoj Produkt Kupca trži in prodaja tako da uporablja prepoznavne znake Ponudnika izven dovoljenega obsega, naperi vse pravne zahtevke, vključno z odškodninskimi, ki jih ima na voljo, da se doseže prenehanje kršitve. V kolikor bi bilo višino odškodnine pri takšni kršitvi težko oceniti oz. bi bila ocena povezana s previsokimi stroški, si Ponudnik pridržuje pravico zahtevati pavšalno odškodnino v višini 50.000,00 EUR, za vsako kršitev, ne glede na dejansko nastalo škodo. V kolikor se ugotovi, da je nastala škoda višja kot je določena pavšalna odškodnina, ima Ponudnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Vsebina

Vse informacije na spletni strani in v spletni trgovini so informativne narave. Prodajalec si pridržuje pravico do napak v vsebini na spletni strani. Nič, kar je zapisano na spletni strani ali spletni trgovini Prodajalca, Prodajalca ne zavezuje in ne predstavlja obveznosti Prodajalca. Prodajalec zagotavlja navodila za uporabo na spletni strani v informativne namene.

Varstvo osebnih podatkov

Prodajalec varuje osebne podatke Kupcev in osebne podatke obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je dostopna tukaj.

Končne določbe

Sklenjena pogodba. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev spletne trgovine naravo pogodbe, sklenjene med Kupcem in Prodajalcem.

Neodvisnost določb. V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za izbrisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Polna poslovna sposobnost. Kupec jamči, da ima polno poslovno sposobnost za veljavno sklenitev pravnega posla v tej spletni trgovini. V kolikor je Kupec pravna oseba, jamči, da ima sposobnost zastopanja pravne osebe za sklenitev veljavnega posla oz. je pridobila ustrezno pooblastilo s strani zastopnika pravne osebe za opravo veljavnega pravnega posla. V kolikor želi nakup opraviti oseba, ki je delno poslovno sposobna, jamči, da gre pri sklenitvi posla za posel, za katerega je poslovno sposobna oz. da je tak pravni posel sklenila z ustreznim soglasjem skrbnika oz. zastopnika.

Seznanjenost s pogoji. Kupec jamči, da je pred sprejemom pogojev, le-te prebral in je z njimi v celoti seznanjen, zlasti z omejitvami odgovornosti, ki so vzpostavljene.

Pravo dogovora. Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Spremembe pogojev. Kupec nima pravice kakorkoli spreminjati ali se odpovedati, v celoti ali deloma, veljavnosti katere od določb iz teh splošnih pogojev. Prodajalec ima pravico kadarkoli spremeniti te pogoje. Vsaka sprememba bo objavljena v spletni trgovini. Vsakokratne spremembe začnejo veljati z dnem objave, če ni drugače določeno s samimi splošnimi pogoji. Za vsak nakup veljajo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oprave nakupa. Veljavna različica pogojev je kupcu vedno na voljo na: [vstaviti spletno mesto]. Prodajalec se ne zavezuje, da bo ohranjal neveljavne verzije splošnih pogojev poslovanjem zato Kupca poziva, da naj si splošne pogoje, veljavne v času naročila, shrani na lokalno napravo oz. zagotovi fizično kopijo.

Celoten dogovor. Te splošni pogoji predstavljajo celoten dogovor, ki velja med pogodbenima strankama. Vsi morebitni predhodni dogovori ali pogajanja, pisni ali ustni, so v celoti nadomeščeni s temi pogoji.

Jezikovne različice. Ti pogoji so vzpostavljeni v slovenskem jeziku. Prodajalec zagotavlja prevode teh pogojev, da bi zagotovil višjo učinkovitost spletne trgovine, pri čemer nad vsako jezikovno različico prevlada slovenska verzija splošnih pogojev poslovanja.

Ti splošni pogoji poslovanja so bili sprejeti dne 15. 06. 2021.